Foto: Roger Andersen

Årets soppsesong, høstsopptreffet og årsmøtet 2024

Årets soppsesong startet i midten av juli, og med akkurat passe med både varme og nedbør ble det en fantastisk soppsesong. Det ble rapportert om mye steinsopp, kantarell og annen matsopp. Det ble faktisk også gjort flere funn av kransmusseronger i Oslo-området. Alt så utrolig lovende ut for årets høstsopptreff som hadde sopp i kalkrike skoger som tema!


Ukene rett før høstsopptreffet begynte det å tørke opp, og soppmangfoldet tørket inn, dag for dag. Ettersom kalkrike skoger er skogene som tørker først, endte det med at vi måtte endre litt på lokasjonene til noen av turene. Med opp mot 200 deltakere, ble det likevel funnet over 700 arter, og mange i kalkrik skog!

En stor takk til alle som gjorde at høstsopptreffet ble en suksess. Et av høydepunktene var funnet av osloslørsoppen (Cortinarius osloensis). På bilder ser man hvor glad Tor Erik Brandrud ble da osloslørsoppen ble funnet (Foto: Anja Helgestad).

Årsmøte

Årsmøtet i 2024 vil være den 27. februar på Haraldsheim. Før selve årsmøtet vil det bli et lite foredrag om havets vekster av Bjørn Viken. Mer informasjon og påmelding finner du her

Ifølge vedtektene skal forslag som skal behandles på årsmøtet sendes styre skriftlig innen utgangen av januar. Årsmøtepapirene vil bli sendt ut i starten av februar, senest 14 dager før årsmøtet.

Takk for meg

Etter seks år som leder i OOSN, overlater jeg nå ansvaret til nye krefter. Det har vært en stor ære å være leder i disse årene. Med stor medlemsvekst og mye aktiviteter har det vært en lærerik og morsom periode.
Jeg skal fortsatt være aktiv i soppmiljøet.

Trenger du tips til julegaver?

Sjekk ut julekampanjen til forbundet her

Riktig god jul og godt nytt år
Roger Andersen (leder)