Insektenes matfat

Våre venner i Romerike sopp- og nyttevekstforening er medarrangør på «Insektenes matfat – hvordan vi alle kan bidra».

«Insektenes matfat».

Foredrag, og guidet ravinevandring. Lær hvordan du kan bidra!

Se vedlagt dokument for utfyllende program og påmelding.

Insektseminar 2018