Studiesirkel før soppsakkyndigprøven 2021

Praktisk info

Dato: 14.09.21

Tidspunkt: 17:30 - 20:30

Adresse: Østmarkveien 131, 0687 Oslo, Norge

Forening: Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening

Region: Oslo, Asker og Bærum

Pris fra: Gratis

Ledere

Øyvind Bergerud

95940370

post@oosn.no

Pernille Bakkevig

93040430

post@oosn.no

Arrangementet er allerede ferdig

Digitale møter i Zoom: 20/1, 17/2, 17/3, 21/4  og 19/5.
Ekskursjoner: 16/6, 25/8 og siste tur endret til 14/09 pga. tørke.

Studiesirkelen ledes av Kristin Eidem Fostervold og Pernille Bakkevig. De får med seg flere bidragsytere på nettmøtene og ekskursjonene.

OOSN arrangerer også i år en studiesirkel for medlemmer i OOSN som planlegger å ta prøve for soppsakkyndige høsten 2021.
Vi vil møtes digitalt en gang i måneden i vinter- og vårsesongen for gjennomgang av slekter og arter på pensumlista. Her tar vi opp relevante problemstillinger og deler ut oppgaver som kandidatene jobber med på egenhånd.
Siden dette ikke er et ekstra kurs, men en tilrettelegging fra vår side, forventes stor aktiv innsats fra den enkelte deltaker.
Datoer for de digitale møtene er: 20/1, 17/2, 17/3, 21/4 og 19/5, kl. 19-21.
I tillegg setter vi opp turer i løpet av sommerperioden juni-september, foreløpige datoer er 16/6, 25/8 og 14/9, så vær OBS! siste tur endret.  Sted bestemmes når det nærmer seg.

 

 

Onsdag 20. januar, 19.00-21.00

Introduksjon og utdeling av oppgaver
Ved Kristin Eidem Fostervold og Pernille Bakkevig

Onsdag 17. februar, 18.00-21.00

Ord og uttrykk i soppverdenen
Om fysisk soppkontroll
Ved Tove Jacobsen

Onsdag 17. mars, 18.00-21.00

Om digital soppkontroll
Ved Linda og Frank Tretnes

Onsdag 21. april, 18.00-21.00

Om soppgifter og forgiftningsforløp.
Ved Pernille Næss

Onsdag 19. mai, 18.00-21.00

Hvordan forbererede seg til prøven
Ved Roger Andersen

Onsdag 16. juni, 18.00-21.00

Tur
Ledere:: Øyvind Bergerud, Kristin Eidem Fostervold og Pernille Bakkevig

 

Onsdag 25. august, 18.00-21.00

Tur
Ledere: Kjersti Karlsen, Kristin Eidem Fostervold og Pernille Bakkevig.

 

Tirsdag 14. september, 17.30-20.30. NB! endret dato.

Tur
Ledere: Øyvind Bergerud og Pernille Bakkevig