Arbeidskomitéer

OOSN ønsker å ha et høyt aktivitetsnivå og for å få det til, har vi organisert arbeidet slik at flere arbeidsgrupper og komiteer deltar aktivt i gjennomføringen av arrangementene. De jobber tett sammen med styret, og komité/gruppelederen har møterett på styremøtene. Hvis du har lyst til å bidra i foreningen, men uten å gå inn i styr og stell, så er disse gruppene stedet for deg. Vi er veldig åpne for medlemmer som melder seg interessert! Send en mail til leder@oosn.no, så følger vi opp.

Tur- og kontrollkomiteen (TKK)


TKK har vært en del av foreningen stort sett hele veien.
Den har ansvaret for å sette opp og bemanne alle åpne turer og soppkontroller i OOSN- regi.
Vi holder tett kontakt med nyttevekst- og soppsakkyndige og følger opp behovet for faglige oppdateringer.

Medlemmer Linda H. Tretnes, Frank Tretnes, Pernille Bakkevig og Oscar Nordbø
E-post: tkk@oosn.no

Kurskomitéen


Kurskomitéen har også lang fartstid i foreningen. Den har som oppgave å planlegge og arrangere kurs innen våre fagområder og på denne måten øke kunnskapen om og bruken av sopp og nyttevekster. Noen av kursene er forbeholdt medlemmer, men de fleste er åpne for alle

Leder: Toril Deildok
Øvrige medlemmer: Lena Aksland Møller, Alvhild Vefall, Bjørn Viken og Anne Sunde
E-post: kurs@OOSN.no

Arrangementskomiteen


Denne komiteen står for all praktisk tilrettelegging på våre medlemsarrangmenter – oppstartsmøtene, årsmøtet, sommerfesten, julemøtet – og bestiller mat og gjør det fint og koselig for alle.

Hovedansvarlig Lena Aksland Møller
E-post: Styret@OOSN.no