Kartleggingsgruppa

Kartleggingsgruppa er et samarbeid mellom OOSN og RSNF, Romerike sopp- og nyttevekstforening.

Medlemmer av gruppa er:
Kartleggingsansvarlig Romerike sopp- og nyttevekstforening: Siv Moen
Kartleggingsansvarlig Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening: Anne Christenson

I tillegg Torfinn Bjørseth, Edvin Johannesen, Gaute Mohn Jensen og Martha Karijord.

Vi arrangerer kartleggingsturer i områdene våre i soppsesongen. Turene er for alle som er interessert i, og ønsker å lære mer om ulike arter sopp. Det stilles krav om litt forkunnskaper, men turgruppas medlemmer bidrar til opplæring underveis. Vi artsbestemmer både vanlige og sjeldne arter og registrerer disse på Artsobsevasjoner.no.
Det blir informert om turer i kalenderen og på e-post. Vi trenger derfor din e-postadresse. En velger selv hvilke turer en vil bli med på, og hvilke arter en ønsker å kartlegge.

Kontaktinfo: Kartleggingsgruppa@oosn.no