Kartleggingsgruppa

Kartleggingsgruppa er et samarbeid mellom OOSN og Romerike sopp- og nyttevekstforening. Vi arrangerer kartleggingsturer i områdene våre i soppsesongen og møtes noen ganger ellers i året for å jobbe med opplæring i arter, Artsobsevasjoner.no som verktøy og andre relevante temaer primært innen kartlegging av sopp. Vi arrangerer også kurs i kartlegging i regi av de to foreningene. Vi har i dag 25 navn på vår epost-liste. De som er på lista får beskjed om turer og møter og deltar hvis de har tid og lyst.
Kartleggingsansvarlig Romerike sopp- og nyttevekstforening: Siv Moen
Kartleggingsansvarlig Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening: Anne Christenson

Kontaktperson: Siv Moen (418 15 943; siv.moen@gmail.com)