Smittevernråd ved pandemier

Følgende smittevernråd gjelder i så tilfelle for alle arrangementer i regi av Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening:

Nasjonale og lokale råd gjelder alltid!


Felles for alle arrangementer:Vi krever obligatorisk påmelding med navn, epost og telefonnummer. Personer som ikke er påmeldt kan avvises.


  • - Er man syk så holder man seg hjemme.

  • - Er man i karantene så holder man seg hjemme.

  • - Er man i isolasjon så holder man seg hjemme.

  • - Man deler ikke på utstyr.

  • - Man kan ikke lukte eller smake på sopp eller nyttevekster som andre har plukket.Turer


En av turlederne utpekes som smittevernansvarlig. Den
smittevernansvarlige tar opprop og krysser av mot påmeldingslisten. Personer som ikke er påmeldt må avvises. Det må holdes minst
en meters avstand mellom personene. Det kan være lurt å
bruke en liten høyde (stein, trapp eller lignende) å stå på for
å informere deltakerne.
Personer i samme husstand kan sees på som en enhet
(men de telles individuelt).

SoppkontrollMå settes opp slik at det er minst en meter mellom soppkontrollørene (og evt. utstillingen). Pass også på at det er minst en meter mellom soppkontrollør og kurv-eier. Man skal
spørre kurv-eier om vedkommende er syk, i karantene eller isolasjon, i så fall skal vi ikke kontrollere kurven. (det er lov
å gå på tur når man er i karantene, så folk kan fort glemme seg). Kontrollbrettet skal dekkes med papir før soppene legges på. Papiret skal kastes mellom hver kurv-eier. Kniv og
annet utstyr som er brukt, rengjøres mellom hver kurv-eier. Soppkontrolløren bruker engangshansker (som byttes mellom hver kurv-eier). Soppkontrollørene kan ikke lukte eller
smake på sopper som andre har plukket (eller tatt på). Køen må ha minst en meter mellom hver kurv-eier (flere kan
stå sammen hvis de er i samme husstand). Viktig å sørge for at det ikke er mange folk rundt kontrollen.Assistenten er ansvarlig for køkultur og for utstillingen. Assistenten viser frem soppene i utstillingen og gjør forklaringer av soppene. Besøkende skal IKKE ta på soppene i utstillingen. Viktig å begrense utstillingen til de viktigste soppene (de meget giftige, fluesopper, matsopper og forvekslinger til
matsoppene). Brosjyrer og informasjonsmateriell må ligge tilgjengelig på en måte at man slipper å komme inntil folk.KursKursdeltakere må ha minst en meter fra hverandre. Man kan ikke lukte eller smake på sopp man ikke har plukket selv
(ingen andre må ha tatt på den heller). Vi kan ikke sette frem kjeks eller annen mat som kursdeltakerne kan ta. Oppfordre
til å ta med mat og drikke selv. Vi kan servere kaffe/te i engangskrus, hvor en er ansvarlig for å helle opp i krusene.

Styret.