Styret

OOSN sitt styre 2022-2023

Roger Andersen

Leder

934 48 167

leder@oosn.no

Pernille Bakkevig

Nestleder

930 40 430

Frank Tretnes

Kasserer

414 20 565

ftretnes@online.no

Bjørn Viken

Styremedlem

Kari Balke Øiseth

Styremedlem

Øyvind Bergerud

Styremedlem

959 40 370

oyvind.bergerud@gmail.com

Toril Deildok

Styremedlem

909 77 463

tdeildok@gmail.com

Kristin Eidem Fostervold

Varamedlem

Lena Aksland Møller

Varamedlem

Revisor

Hilde Heen Sommer

Revisor

Marianne Rudolph-Lund

Vararevisor

976 23 548

mrudolp@online.no