OOSN-styret 2024-2025

Pernille Bakkevig

Leder

+47 93040430

leder@oosn.no

Frank Tretnes

Kasserer

Bjørn Viken

Nestleder

Kari Balke Øiseth

Styremedlem

Lena Aksland Møller

Styremedlem

Tina Scheen Kiese

Styremedlem

Toril Deildok

Styremedlem

Alvhild Vefall

Varamedlem

Oscar Nordbø

Varamedlem

Revisor

Hilde Heen Sommer

Revisor

Sofie Grøntvedt Railo

Vararevisor