Sopplukking i Rødbergveien

Da jeg flyttet til Rødbergveien i 2005 oppdaget jeg fort at det vokste sjampinjonger på plenene. Etter hvert oppdaget også jeg at det vokste det mye annen sopp her, og til nå har jeg funnet 115 sopparter i mitt lille nærområde.

Først litt historie: Stedet der jeg bor tilhørte opprinnelig Årvoll gård, en gammel gård som i middelalderen lå under Oslo domkapitel og som i 1662 ble solgt til borgermester Nils Lauritssøn. Gårdseiendommen ble utparsellert til boligbygging på 50-tallet.

Den første skivesoppen som dukker opp er vårfagerhatt. Den er spiselig og god og jeg bruker den gjerne sammen med stekt fisk.

I mai dukker også de første åkersjampinjongene opp tett fulgt av glimmerblekksopp og grå blekksopp.

Åkersjampinjongene fortsetter å komme helt fram til oktober. Dette er åkersjampinjong som er funnet på en liten «plentur» i juli 2007. En utmerket matsopp.

I juni kommer så stadig flere små plensopper som ikke kan spises, men vårfagerhatt og sjampinjong kommer stadig. De første kremlene og brunskrubbene viser seg også.

Utover sommeren er det ikke stort annet enn sjampinjonger å finne av spisesopp, men fra august og til november finnes både blå ridderhatt, irisridderhatt, melsopp, grå jordmusserong, matblekksopp og liten eggrøyksopp.

Rariteter og ikke så vanlige arter funnet i Rødbergveien

Alle funn er registrert i Artobservasjoner.no. Trykk på lenken så får du se bilder.

Narresjampinjong

Funnet 9.august 2009 i gress ved blomsterbed. Kan forveksles med åkersjampinjong, men er mye spinklere. Spiselig

Hagestanksopp

Funnet under hekk 13.juli 2010. Selve soppen er ikke spiselig, men «hekseegget» som den vokser fra kan spises. Som navnet sier stinker soppen.

Klumpfotsopp

Funnet under hekk 20. august 2011. Bestemt av Kolbjørn Mohn Jenssen og Klaus Høiland. Ikke spiselig

Kastanjeparasollsopp

Funnet i løvskog 29.aug 2011. Bestemt av Kolbjørn Mohn Jenssen. Ikke spiselig

Stor væpnerhatt

Funnet på gressplen 6.september 2011. Bestemt av Per Marstad. Spiselig

Parasola megasperma

Funnet på gressplen 6.juni 2013. Første funn i Norge. Bestemt av Øyvind Weholt. Kan forveksles med hjulblekksopp. Ikke spiselig

Mørkpukkelblekksopp

Funnet på gressplen 21.okt. 2013. Mindre vanlig. Ikke spiselig

Andre arter som er nevnt i artikkelen

Vårfagerhatt

Funnet i løvskog Kommer årvisst i mai-juni. Spiselig

Åkersjampinjong

Funnet på gressplen. Kommer igjen og igjen fra mai-oktober. Spiselig

Glimmerblekksopp

Funnet på gressplen. Vokser fra mai-oktober. Uspiselig

Grå blekksopp

Funnet på gressplen. Vokser fra mai-oktober. Uspiselig. (Gir antabuslignende symptomer ved inntak av alkohol sammen med soppen).

Matblekksopp

Funnet under furu. Vokser oftest på plener. Spiselig

Melsopp

Funnet i blandingsskog. Spiselig

Liten eggrøyksopp

Funnet i grus. Vokser oftest på plener. Spiselig så lenge den er helt hvit inni

Grå jordmusserong

Funnet under furu. Spiselig

Irisridderhatt

Funnet på gressplen og i løvskog. Spiselig

Blå ridderhatt

Funnet i løvskog, men vokser ofte på barstrø. Spiselig

© Tekst og foto: Tove Jacobsen